Sessie 162


“Innerlijke zintuigen / Conceptualisatie”


Zondag 6 april, 1997 ©
Deelnemers: (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Cathy (Shynla), Gail (William), Drew (Matthew), Jim (Yarr), Norm (Stephen), Reta (Dehl), Bob 1 (Simon), en Bob 2 (Falon).
Elias arriveert om 7:38 PM. (Tijd was 25 seconden).

ELIAS: Goeieavond. Vanavond, zullen wij in de voortzetting van onze discussie over onofficiële informatie, onze innerlijke zintuigen gaan verkennen. (Hier stopt Elias, en bekijkt de groep met een geamuseerde uitdrukking op zijn gezicht).

BOB1: (Lachend) Nee Reta! Geen Norm!

ELIAS: Ah! Stephen zal teleurgesteld zijn!

VICKI: Hij zal er zo zijn.

ELIAS: Het onderwerp over innerlijke zintuigen werd al eerder aangeboden door iemand anders. {Seth}.
Het werd toen opgebroken en opgeclassificeerd naar negen innerlijke zintuigen. Eigenlijk, heb ik al deze negen innerlijke zintuigen al besproken met jullie, alleen onder andere benamingen. Ik had jullie ook al een oefening in duidelijkheid/helderheid aangeboden. Ook dit is een innerlijk zintuig.

Eigenlijk zijn wij al die tijd al over innerlijke zintuigen bezig, alleen heb ik ze niet specifiek als zodanig benoemd, behalve het empathische en het conceptuele zintuig. Hieraan toegevoegd, zijn jullie ook in het bezit van een innerlijk zintuig, die jullie tijdconcept onder beheer heeft. Dit innerlijke zintuig stelt je in staat om jezelf te disassociëren van de creatie van je tijd. Wanneer je dit zintuig aangaat, zul je geen tijd ervaren. Je zult droom tijdelementen ervaren, en je zou ook het overlappende effect van het verleden, het heden, en de toekomst kunnen ervaren. Je kunt intappen in dit innerlijke zintuig in je wakende staat, net zoals je in je wakende staat in al je andere zintuigen kunt intappen. Het is niet nodig voor je om de slaapstaat aan te gaan, om te kunnen verbinden met –wat jullie noemen- je innerlijke jij.

Je bent al begonnen met het aangaan van veel subjectieve activiteit. En terwijl je dit steeds meer en vaker doet, ben je zonder dat je er erg in hebt ook sommige van je innerlijke zintuigen aan het gebruiken. Daar je deze innerlijke zintuigen niet zo duidelijk kan bepalen als dat je de naar buitentoe gerichte zintuigen kan bepalen, zou je verward kunnen raken wanneer je ze aangaat. Het is heel natuurlijk voor je om deze innerlijke zintuigen te gebruiken, en je gebruikt ze dan ook continue. Alleen merk je het niet op. Ze worden voortdurend uitgeoefend in je normale doen en laten van je manifestatie, alhoewel je er geen denkprocessen op nahoudt die ermee verbonden zijn. Je kunt ze vergelijken met je hartslag en of met je ademhaling. Je loopt ook niet de hele dag aan het kloppen van je hart te denken of vertelt jezelf dat je moet ademen. Je verwezenlijkt automatisch deze functies. Je maakt ook automatisch gebruik van je innerlijke zintuigen. Alleen herken je het niet dat je deze zintuigen gebruikt, en dit is waarom ik jullie oefeningen heb aangeboden. Deze oefeningen zijn oefeningen om bekend te raken met je empathische zintuig, je conceptualisatie zintuig, en ook om bekend te geraken met je innerlijke zintuig van toon en aanraking. (Tegen Norm en Reta) Welkom!

Ik had jullie al eerder verteld dat deze oefeningen van belang zijn. Het is nodig voor je om bekend te zijn met deze innerlijke zintuigen en dat je efficiënt weet te manipuleren binnen deze zintuigen, omdat je hierdoor objectief een begrip zult kunnen hebben van de ervaring en beweging van bewustzijn van deze verschuiving, maar ook van de transitie. Je bezit het vermogen om deze innerlijke zintuigen net zo efficiënt te kunnen bemanipuleren als dat je de naar buitentoe gerichte zintuigen weet te bemanipuleren. (Veel gelach). Als je oefent! Je denkt alleen maar dat je niet over het vermogen bezit om deze innerlijke zintuigen op een efficiënte manier uit te oefenen, omdat je niet opzettelijk en bewust in de gaten hebt, dat je deze zintuigen gebruikt! Maar je kunt leren om ze op een opzettelijke en bewuste manier te hanteren.

We zullen gaan beginnen het zintuig van de conceptualisatie, en jullie huiswerk voor deze week, mijn dierbare studenten, is om dit zintuig te oefenen!
Bij het gebruik van dit zintuig, wordt je een actie. Je wordt het concept. Je wordt het idee. Gedachten zijn realiteit. Energie is energie. Het doet er niet toe welke vorm het aanneemt. Het is allemaal energie. Aldus, heb je het vermogen om ermee te vermengen en binnen die ervaring, kun je een ieder element van energie worden. Idee, concept, gedachte, actie, zijn allemaal niet-bestaand. Het zijn realiteiten, net zoals een boom realiteit is, en terwijl je vermengd met een boom binnen je empathische zintuigen, wordt je de boom en ervaar je zijn ervaringen, en zo kun je ook met andere elementen van energie vermengen en de actie van dat element worden.

GAIL: Ik begrijp dat stukje niet. Wat bedoel je met de actie worden?

ELIAS: Daarom is deze oefening waardevol voor jullie, omdat jullie denken in termen van “dingen”, maar realiteit hoeft per definitie niet noodzakelijk ‘dingen’ te zijn. Het is heel moeilijk voor jullie om veel van de concepten die jullie worden voorgelegd te kunnen begrijpen, omdat je deze concepten maar blijft plaatsen onder de noemer van dingen.

(Intens gesproken) Tijd is geen ding, hoewel het iets op zichzelf is. Dimensies zijn geen dingen, maar ze bestaan. Essentie is geen ding, maar het is jij. Je zult de natuur van realiteit veel duidelijker kunnen begrijpen, als je jezelf zou toestaan dat je opmengt met (de) actie in plaats van met (het) object. En als je oefent met je zintuig van conceptualisatie, zul je je dus heel goed moeten realiseren dat het punt ervan is, om niét “iets” te worden. Sta je bewustzijn de vrijheid toe om haar identificatie met “dingen-heid” af te werpen.
Dit zal moeilijk zijn, omdat je jezelf identificeert als een ding! Je identificeert jezelf als materie, als een lichaam, als een geest; en zelfs nog terwijl je voorbij deze ideën verruimd, denk je over jezelf als bewustzijn, waarvan je denkt dat het een ding is! Bewustzijn is geen ding. Het is een actie. Daarom is het van belang dat je disassociërt van je camouflage, of je verbeeldingen.

Je hebt jezelf de gelegenheid gegeven om je empathische zintuig te ervaren, welke je in staat stelt om je te disassociëren van je fysieke wezen en te vermengen met een andere fysieke entiteit. Er is je ook de gelegenheid gegeven om je zijnswezen te ervaren met al zijn verwevenheden, via de oefening in duidelijkheid. In conceptualisatie, moet je proberen om jezelf te disassociëren van je vorm en je “ding-heid”, en zul je de beweging van actie in energie moeten toestaan. In deze, kies je een concept uit. Je kiest een idee uit. Je mag ook een gedachte uitkiezen, en daar focus je op, en je ontdoet jezelf van je verbeeldingen of camouflages, en je wordt de actie, of de gedachte, of het idee, of het concept.

Ik geef je met opzet deze oefeningen omdat je al, tot op kleine hoogte, een verruiming van gewaarzijn bent ondergaan met betrekking tot de verschuiving, en ook de transitie. In het aangaan van deze acties, met name de actie van transitie, is het zinloos voor je om deze elementen te ervaren en mij te engageren, als je niet kan begrijpen wat je aan het doen bent. Als je de transitie aangaat in het fysieke focus en je de acties niet begrijpt die je aangaat, zul je op zeer jonge leeftijd seniliteit creëren, omdat je objectieve bewustzijn moet kunnen begrijpen wat je aan het doen bent, het moet geïnformeerd zijn, en het moet de kans gegeven worden om te kunnen manipuleren binnen deze actie. Als het deze elementen niet wordt toegestaan, zal het zijn pogingen staken en zul je –wat jullie zien als- seniliteit ervaren. En dit is nou net het punt er niet van! Het punt ervan is dat je hebt gekozen om objectief gewaar te zijn. Je hebt gekozen deze acties aan te gaan in het bewustzijn, met bewust gewaarzijn en met bewuste, intentionele bewegingen. Daar heb je niet alleen zelf baat van, maar je leent ook een enorme energie toe aan de verwezenlijking van deze verschuiving – want wat je begrijpt wordt subjectief begrepen en opgenomen in het bewustzijn door je counterparts en aspecten en iedereen en alles dat verbonden is in het bewustzijn.

Ik ga pauzeren, en ondertussen kunnen jullie nadenken over deze dingen, en terugkomen met vragen.

HERVATTING.

ELIAS: Jullie kunnen je vragen stellen.

DREW: Wij hebben de neiging om te denken over actie als het zijn van een beweging, van massa of materie dat zich door de ruimte heen verplaatst, maar wanneer je praat over ‘je identificeren met een actie’, begrijp ik eruit dat dit niet is, wat jij bedoelt. Kun je ons een idee geven over wat het is dat jij bedoelt?

ELIAS: Een idee heeft geen massa en het is ook geen materie die zich door ruimte voortbeweegt, alhoewel het voortbewogen wordt door beweging. Het is energie. Het is niet materieel. Een concept is niet materieel. Kies gewoon een concept uit om mee te oefenen. Toen dit innerlijke zintuig aanvankelijk werd geïntroduceerd, werden er filosofieboeken aangeboden als hulpmiddel omdat ze ideën aanboden ter conceptualisatie, omdat jullie binnen het onderwerp van filosofie niet behoudend zijn van materiële objecten.
Wat naar voren wordt gebracht, zijn ideën. In deze, vermeng je je bewustzijn met de actie van het idee of concept.

Welnu; binnen de beweging van het vermengen met de energie van de gedachte of idee of concept, zou er een visualisatie kunnen optreden. Je zult je niet gewaar zijn van je fysieke vorm. En dit zal je indicatie zijn dat je deze actie of conceptualisatie aan het verwezenlijken bent; en als je vermengd bent met de actie, kan het zich gaan omvormen naar visualisaties, welke zich in volledige scènes kunnen openen. En andere keren, zul je vermengen met de actie van het concept, en zal het zich niet omvormen naar visualisaties. Je zou sensaties kunnen ervaren, die moeilijk voor je zullen zijn om te kunnen identificeren of plaatsen, omdat deze sensaties niet verbonden zijn met een lichaam, alhoewel het –in jullie woorden- fysiek gevoeld zal worden.

BOB 1: Zou de sensatie van verschillende acties of gedachtes een andere of verschillende sensatie hebben, die na verloop van tijd ook identificeerbaar zijn? Bijvoorbeeld, als je zou vermengen met liefde, en dat creërde een bepaalde soort sensatie, zou die bepaalde sensatie dan consistent zijn – elke keer dat je ermee vermengd? En zou een hele andere soort sensatie optreden als je zou vermengen met haat of voorspoed of welk idee dan ook waar je mee probeert te vermengen? Kun je de sensatie herkennen omdat het consistent is?

ELIAS: Ja.

BOB 1: Dus die sensaties (die bij een bepaald idee/concept/gedachte horen) worden na verloop van tijd consistent?

ELIAS: Als de conceptualisatie wordt verwezenlijkt met een waarheid; ja – dan zal het consistent zijn en blijven gedurende je tijdsframewerk, en iedere keer dat je bereikende bent van de vermenging, zal de sensatie of de actie de zelfde zijn, alhoewel het wel zal kunnen variëren in haar intensiteit - afhankelijk van of je meer of mindere toelating van de ervaring. Wanneer je vermengd met een concept die niet op waarheid berust, zal het veranderlijk zijn.

BOB 1: En als het een waarheid is, zal de sensatie dan voor ieder persoon consistent dezelfde sensatie zijn?

ELIAS: Niet noodzakelijkerwijze, omdat ieder van jullie een eigen interpretatie heeft. Maar binnen de daadwerkelijke actie die plaatsvindt; ja, is het dezelfde. Jouw interpretatie van de actie zal anders zijn, dan die van een ander. Ik zou bijvoorbeeld met een hamer ieder van jullie tenen kunnen platslaan – ik creër dus dezelfde actie bij ieder van jullie. En ieder van jullie zal pijn ervaren, maar ook zal ieder van jullie deze actie op een andere wijze interpreteren.

BOB 1: Maar er zal toch een bepaalde gemeenschappelijke sensatie of ervaring zijn?

ELIAS: Correct.

BOB 1: Dus, als verschillende mensen in de groep zouden proberen om te vermengen met hetzelfde concept, dan zou je kunnen valideren tot op welke hoogte of mate men dit heeft kunnen bereiken, omdat er een gemeenschappelijke ervaring in aanwezig is?

ELIAS: Correct; als, zoals ik al uitlegde, je kiest te conceptualiseren met een waarheid, omdat waarheden onveranderlijk zijn.

BOB 1: Welnu, en hoeveel waarheden hebben wij hier vanavond inmiddels al geïdentificeerd? Ik kan er eentje opnoemen. (Hier beginnen wij te lachen, omdat wij weten wat er gaat volgen!)

ELIAS: Ah! Mijn favoriete spelletje! Zullen wij Simon de waarheden van vanavond aanbieden? (En Elias begint vervolgens twaalf tissues uit het doosje te trekken, die overal in de rondte worden neergestrooid). Je mag mij stoppen op wil hoor!

BOB 1: Het genoegen zal aan jou zijn! Ik zou ervoor kunnen kiezen dit niet te doen! (Hup, en daar gaan er weer vijf!)

ELIAS: (Grijnzend) Waarheden zijn constanten. Ze overstijgen alle gebieden van bewustzijn en alle dimensies, zowel fysiek als niet-fysiek.

BOB 1: Oke. Maar we hebben liefde als een waarheid geïdentificeerd.

ELIAS: Correct.
Kleur is een waarheid. Toon is een waarheid. Realiteit is een waarheid. Bewustzijn is een waarheid. Energie is een waarheid.

BOB 1: Oke. Dank je wel.

ELIAS: Je bent zeer welkom.

DREW: Dus, om terug te komen op mijn oorspronkelijke vraag; een van de constanten van conceptualisatie is de disassociatie van de fysieke vorm? En hierdoor weten wij, dat wij de vermenging aan het bereiken zijn – dat we het juist aan het doen zijn?

ELIAS: Correct.

DREW: Oke. En het kan ook een ervaring zijn met ofwel verbeeldingen of gevoelens en sensaties?

ELIAS: Je zult betere resultaten kunnen behalen als je jezelf de ervaring van jullie nieuwe spel aanbiedt (vorig-leven-regressies) – maar ook als je jezelf de ervaring aanbiedt van meditatie en visualisatie. Deze bieden je ervaringen aan met alternatieve (of andere) staten van bewustzijn, om jullie woorden te gebruiken.

DREW: Ik ben er niet duidelijk over of dat visualisatie een gereedschap is waarmee wij dit zullen kunnen bereiken, of dat het ’t resulterende resultaat is van het bereikte.

ELIAS: Dit zou het resultaat ervan zijn – afhankelijk van welke actie je uitkiest om mee te conceptualiseren. Als je probeert te conceptualiseren en je gaat (met opzet) visualisaties toepassen, dan zit je jezelf in de maling te nemen, omdat je jezelf in de positie plaatst van het kijken naar objecten. In conceptualisaties, ben je immers niét aan het vermengen met ‘dingen’. Je bent je juist aan het ontdoen van je camouflage met ‘dingen-heid’, je bent met energie aan het vermengen – niét met dingen.

DREW: Maar wij zijn aan het vermengen met een specifieke actie of energie?

ELIAS: Correct.

DREW: Dus, als alle dingen energie zijn … Heb ik het goed tot zoverre? Alle dingen zijn een actie? (Elias knikt) En ik zou gaan proberen om te vermengen met deze tafel, met de energie van deze tafel, met de actie van deze tafel, en ik zou meditatie gebruiken als mijn methode daartoe, en het zou mijn bedoeling zijn om me op moeiteloze wijze te ontdoen van mijn camouflage – hoe leid of richt ik dan mijn energie, om specifiek met de actie van deze tafel te vermengen? Als ik niét mijzelf naar de tafel dien te richten?

ELIAS: Probeer in eerste instantie niet om met een object te conceptualiseren. Je zou het wel kunnen proberen – om met de actie van de tafel te conceptualiseren, maar dit zal veel gecompliceerder zijn, omdat je in je denkprocessen eerst jezelf zal moeten proberen te verwijderen van je identificatie met de materie van de tafel. Daarna zul je jezelf moeten verwijderen van de visualisatie van de gedachte aan de tafel, of van het woord tafel, en vervolgens zul je jezelf naar het gebied moeten toebewegen van de actie van de gedachte, nog vóórdat het gecreërd wordt. Dit creërt dus nogal een lastig proces voor je om doorheen te gaan – om te kunnen verbinden met het idee. Het zal in eerste instantie minder moeilijk voor je zijn, om proberen een conceptualisatie uit te voeren, als je een idee uitkiest om mee te conceptualiseren, die niet behoudend is van een fysieke vorm.

DREW: Zoals liefde? (Elias knikt). Dus, als wij liefde kiezen, en wij in staat zijn om ons te ontdoen van onze camouflage van ons fysieke zelf en ons ervan te disassociëren, zónder te focussen op het woord, of zónder visuele images te creëren die representatief zijn voor wat liefde voor ons betekent – hoe leiden wij onszelf dan naar dat bepaalde concept toe om het direct te ervaren, in tegenstelling tot het ervaren van energie in het algemeen?

ELIAS: Je staat jezelf toe om te defocussen. Sta jezelf toe om je vooraf opgezette vooroordelen over dit concept opzij te zetten. Distantiëer jezef van je overtuigingssystemen over dit concept, en sta jezelf de vrijheid toe om jezelf de actie van het concept in te bewegen.

DREW: Waar ik verward over ben is hoe wij eindigen bij dat concept als in tegenstelling tot … Als wij ervan disassociëren en wij, naar ons beste vermogen, onze overtuigingssystemen afsluiten, en gewoon de actie worden, hoe bevinden wij onszelf dan in die actie van liefde als in tegenstelling tot een algemene actie?

ELIAS: Je veroorlooft jezelf juist niét de erkenning van de preciesheid waar je behoudend van bent binnen je creativiteit en je zijnsbestaan. Als je deze oefening ingaat met een bepaald idee, en jezelf toestaat om af te drijven, zal je subjectieve bewustzijn je naar je doel toeleiden.

DREW: Dus heeft ’t in principe met je intentie te maken?

ELIAS: Binnen de richting van je actie; ja; zou je dit zo kunnen stellen. Jullie zijn uiterst precieze wezens. Kijk maar eens naar wat jullie -binnen jullie overtuigingssystemen- beschouwen jullie intelligentie te zijn. Je bent behoudend van immense vermogens. Je bent ook behoudend van een enorm vermogen tot het focussen op en leiden van dingen.

Je bent, zoals ik al zo vaak gezegd heb, altijd in controle. Je bent nooit uit controle. Het zou kunnen aanvoelen alsof je soms je controle over zaken bent kwijtgeraakt, maar je bewustzijn is je altijd aan het leiden, en je objectieve bewustzijn werkt altijd samen in harmonie met je subjectieve bewegingen. Wanneer je dus objectief de keuze maakt om je naar een bepaalde richting toe te bewegen, communiceer je dit naar je subjectieve bewustzijn toe – en je doet dat instantaan – dus onmiddellijk en tegelijkertijd. Het zal leidend van je beweging zijn. Je hoeft alleen maar te vertrouwen op je zelf, waarbij je jezelf realiseert dat je behoudend bent van een boei in de wateren van je bewustzijn. Je zult niet zinken. Je zult moeiteloos meedrijven en geleid worden. In eerste instantie zul je de ervaring die je verwezenlijkt in de conceptualisatie misschien niet kunnen begrijpen, maar deze oefeningen zijn belangrijk omdat ze je een begrip van jezelf geven.

Ik zal op dit moment niet ingaan op de innerlijke zintuigen die verbonden zijn met je tijdframewerk, omdat het op dit moment nog onmogelijk zal zijn voor je, om je los te maken van je objectieve bewustzijn (op het gebied van conceptualisering). Je zal hier bereikende van zijn, maar eerst zul je vorderingen moeten maken in het oefenen van je innerlijke zintuigen, en daarna zullen wij ons gaan begeven op het gebied van het je ontdoen van je tijdframewerk. Het zal je de ervaringsbevestiging aanbieden van simultane tijd. Pas dan zul je een meer adequater inzicht of begrip hebben, van waarover wij spreken.

Ik had je al eerder verteld dat je begrip opdoet, het opneemt, en de informatie erover verwerkt, door het te ervaren. Ik kan voor eeuwig blijven praten en praten over iets, maar het zal maar weinig betekenis voor je hebben, als je het niet zelf ervaart. Dan zal het een realiteit voor je zijn – wanneer je jezelf toestaat om al deze elementen te ervaren waarover wij spreken. En daarom zijn deze oefeningen belangrijk. Ze staan je de ervaring ervan toe, en daardoor staan ze je toe om de realiteit ervan te realiseren. Ja, Lawrence?

VICKI: Nou ja, je bent me voor, ik wilde net gaan vragen of dat het gebruiken van het conceptualisatie zintuig, een manier was om het concept over simultane tijd te kunnen ervaren.

ELIAS: Correct. Ik had jullie al uitgelegd, en waar Stephen niet bij aanwezig was om naar te luisteren, dat de innerlijke zintuigen die ik jullie al aangeboden had, bijna alle van de negen zintuigen omvatten. Ik heb deze zintuigen in minder categorieën opgedeeld, omdat het onnodig is om ze zo extensief te separeren.

Wanneer wij in de toekomst het innerlijke zintuig gaan bespreken die te maken heeft met jullie tijdframewerk, zal dit ook het bestaande idee omvatten van –wat jullie nu zien als- de psychologische tijd. Ik gebruik deze terminologie niet, omdat zoals jullie weten, ik de psychologie niet opneem. Daarom zullen wij dit zintuig niet behandelen binnen de terminologie van psychologische tijd, alhoewel het concept zoals ik het breng, precies de zelfde is, en omvattend is van het geheel van het innerlijke zintuig die te maken heeft met jullie interactie met de tijd. Dit is een zeer moeilijk innerlijke zintuig om objectief te kunnen manipuleren, daar je zeer gewend bent om door het fysieke focus heen te bewegen binnen een tijdskader. Heel je objectieve bewustzijn is betrokken en gecentreerd rondom een tijdframewerk. Daarom is het veel moeilijker voor je om te disassociëren van dit element. Het zal makkelijker worden, als je eerst probeert om de andere innerlijke zintuigen aan te gaan, voordat je gaat proberen te disassociëren van je camouflage van tijd. Het is al moeilijk genoeg voor je om je van je camouflages te disassociëren, om het even welke.

RETA: De actie van healing – zou ik die actie kunnen gebruiken om mee samen te vermengen?

ELIAS: Op het gebied van healing, zul je uitvinden dat je empathische zintuig je meer ten bate zal zijn, omdat je objectief dit zintuig en haar informatie makkelijker kunt begrijpen.

RETA: Objectief, het resultaat van healing. Maar ik zal meer te denken in termen van alleen de energie of het gevoel van healing, om daarmee te vermengen, om eens te zien wat voor beelden ik daarbij krijg.

ELIAS: Je zou het kunnen proberen. Nogmaals, dit zou nog weleens moeilijker kunnen blijken te zijn dan je denkt, omdat je je vasthecht aan fysieke beelden.

VICKI: De laatste paar weken, heb ik gemerkt dat wanneer ik een dutje doe en niet echt in slaap val, ik een hoop visuele beelden krijg. De meesten hebben te maken met mensen waar ik close mee ben, maar niet altijd, en vaak betrekt het Shynla. Dit is dus een nieuwe ervaring voor mij. Zou deze ervaring vergelijkbaar zijn met waar jij het over hebt, en zo niet, wat is het dan?

ELIAS: Ja. Dit valt binnen de categorie van jullie psychologische tijd, welk onderwerp wij niet gaan opnemen. Maar, zoals ik al zei vanavond, zijn vele van jullie dit innerlijke zintuig al aan het ervaren, en je wordt je steeds meer en meer objectief gewaar van de acties van deze zintuigen. Daarom is het belangrijk dat je ze kunt identificeren, en daarom focussen wij op deze innerlijke zintuigen en hun ontwikkeling.

VICKI: Mary’s hoofdpijnen – hebben die daar ook voor een gedeelte mee te maken?

ELIAS: Ik ben er zeker van dat Michael dit antwoord als onvoldoende zal beschouwen, maar laat mij je zeggen dat dit een actie is van de neurologische paden. Ik weet heel goed dat jullie deze actie van neurologische paden die zich openen niet begrijpen. Daarom, zal je dit interpreteren als een inadequaat antwoord. Maar het is de waarheid. Je zou veel tevredener zijn met een antwoord die je fysiek zou kunnen nachecken middels jullie wetenschappelijke instrumenten. Maar jullie fysieke expressie registreert niet altijd als fysieke impulsen op jullie instrumenten. Dit wil uiteraard niet zeggen dat deze impulsen en acties niet gebeuren. Je bezit slechts de technologie nog niet, in dit huidige nu, om het te meten.

VICKI: Om terug te komen op mijn dutjes-ervaringen. Ik heb dus van die visualisaties. Hoe zou ik … Als dat een gedeeltelijke actie van conceptualisatie is, dan …

ELIAS: Nee!

VICKI: Oke. Dan begrijp ik het niet echt.

ELIAS: Dit is geen conceptualisatie actie. Dit is een ander innerlijk zintuig. Net zoals je fysiek buitenwaarts kunt zien met je ogen – is dit je zintuig van zicht. Het is niet hetzelfde als je zintuig van aanraking. Het zijn verschillende acties. Het zijn verschillende zintuigen. Dit innerlijke zintuig die je in je dutjes ervaart is verbonden met het innerlijke zintuig van de vibratie van tijd.

VICKI: Oke. Dat klink wat zinniger in de oren.

NORM: Zouden twee focussen kunnen communiceren via conceptualisatie?

ELIAS: Ja.

NORM: Is dat moeilijk om te doen, en hoe zou je het doen?

ELIAS: Is dit moeilijk om te verwezenlijken voor jou in je huidige nu? Ja. Is dit moeilijk voor mij? Nee.

NORM: Nou ja, ik bedoelde een focus.

ELIAS: (Grinnikend) Ik begrijp je. Je kunt binnen de conceptualisatie doorkruisen met een ander focus van essentie. Maar op dit moment zou het heel moeilijk voor je zijn om dit voor elkaar te krijgen, omdat je nu nog veel moeite zult hebben om een conceptualisatie te volbrengen met een gedachte. Daarom zou een doorkruising met een ander focus en de vermenging met die actie, zelfs nog moeilijker zijn.

GAIL: Ik heb een vraag. Zit ik op het juiste pad met die toon?

ELIAS: (Het onderzoekende) Ja. Dit gaat de richting op van het empathische zintuig, alhoewel je je richting kunt herschikken en dit ook zou kunnen toepassen binnen de conceptualisatie.

GAIL: Ik ga gewoon mee op de flow, en ik zie wel wat er gebeurd.

ELIAS: Dit is een wijs besluit. Als je het gaat forceren, zal het niet werken. Het is de toelating van een natuurlijke beweging, die maakt dat je je “doel” zal bereiken, om zo te zeggen.

DREW: Als wij proberen om te vermengen met enig iets anders dan de waarheid, zoals met een idee, zijn wij dan in feite niet aan het vermengen met iets dat van onze eigen schepping is?

ELIAS: Correct. (Pauze) Maar het punt ervan is dat je vermengd met de actie. Het doet er niet toe welke actie je daarvoor uitkiest. Je kunt een overtuigingssysteem uitkiezen. Je kunt om het even welke actie of om het even welk concept uitkiezen – want wat je opdoet, is het inzicht in de ervaring.

DREW: Zit er toch geen verschil tussen – in de vermenging met iets van onze eigen schepping of met iets van onze eigen overtuigingssystemen – in tegenstelling tot ‘n vermenging met een waarheid? Zou de ervaring van de vermenging met iets van onze eigen creatie meer verhelderend zijn, over onszelf, dan het zou zijn om te vermengen met een waarheid?

ELIAS: Laat mij bij je informeren, Matthew, wie creërde een waarheid?

DREW: Zijn waarheden niet gewoon … Nou ja, zoals ik het begrijp zit er een verschil tussen een waarheid en een idee. Waarheden zijn multidimensionaal en zijn gewoon, daarentegen zijn ideën meer singulier dimensionaal, en worden specifiek gecreërd door een focus, en daarom zijn ze verschillend. En dus zou daaruit kunnen voorvloeien dat wat je leert in de ervaring van ‘n vermenging met de ene, versus wat je leert in de vermenging met de andere, gewoon verschillend is? Niet dat de ene beter is, maar ze zijn verschillend.

ELIAS: De ervaring, zoals al werd uitgelegd, zal anders zijn. Bij veel mensen zal de ervaring van het conceptualiseren van een niet-waarheid, tamelijk gevarieerd zijn. Binnen de ervaring van een waarheid zal er ook variatie aanwezig zijn, maar er zal ook een gemeenschappelijke overeenkomst aanwezig zijn binnen de ervaring.

Voor wat betreft de waarde van de ervaring van waarheid, versus de ervaring van niet-waarheid; in dit huidige nu, nee. Ze zijn op dit moment evenzoveel van waarde voor je, omdat het de ervaring van conceptualisatie is, die je aan het ontdekken bent. Op den lange duur, terwijl je jezelf vertrouwd maakt met je innerlijke zintuigen, zal wat je kiest te conceptualiseren, het verschil creëren. Maar binnen deze oefening ben je jezelf bekend aan het maken met dit zintuig en haar acties, en wat je ermee kan bereiken. Daarom doet het er helemaal niet toe wat je uitkiest om te gaan conceptualiseren, omdat hetgene wat van belang is, de ervaring is van het innerlijke zintuig, en de herkenning ervan.

GAIL: Ik heb nog een vraag over die toon. Zou ik, als ik zou willen verbinden met een bepaalde toon, gewoon kunnen verbinden met de ervaring van die toon?

ELIAS: In de actie van conceptualisatie?

GAIL: Ik weet het eigenlijk niet. Maar laten we voor nu maar even ja zeggen.

ELIAS; Ja. (Pauze)

GAIL: Oke, dank je.

BOB 1: Je zei vanavond dat bepaalde concepten of ideën moeilijk zouden zijn om te conceptualiseren, zoals simultane tijd. Als bepaalde ideën of concepten moeilijker zijn te conceptualiseren dan andere, zou je ons dan wat voorbeelden kunnen geven van makkelijke?

ELIAS: De moeilijkheid ligt slechts in het huidige nu, en in je gewaarzijn van deze innerlijke zintuigen en hun werkingen. In werkelijkheid, is geen enkele actie moeilijker te conceptualiseren dan een andere, maar aangezien je op dit moment nog door gevestigde gedachteprocessen moet heenbewegen, zijn sommige acties in het begin wat moeilijker om uit te proberen.

Ieder soort idee dat niet vastgehecht zit aan een ding in je denken, kan een adequaat startpunt zijn. Het kiezen van een actie zoals liefde, hoeft niet noodzakelijk gemakkelijker te zijn, omdat je al behoudend bent van vooroordelen en gevoelens en overtuigingssystemen die daaraan vastgehecht zitten. En daarom zul je je eerst om al deze obstakels heen moeten manoeuvreren voordat je kunt vermengen met de actie van liefde. Je bent niet aan het mengen met een gevoel. Verwar jezelf dus niet. Je bent niet aan het vermengen, in conceptualisatie, met een gevoel of een ding. Je bent aan het vermengen met een actie. En daarom kan het gemakkelijker zijn als je een concept kiest die je niet met een ding of een gevoel identificeert. Zoals ik niettemin al heb uitgelegd, kun je, binnen de actie van conceptualisering, een visualisatie tot stand brengen die de ervaring zal vergroten of je zou een sensatie of gevoel tot stand kunnen brengen die de ervaring zal vergroten, maar zoals ik al zei tegen Matthew, komen deze voort uit de actie. Ze komen niet voorafgaand de actie voor. (Pauze).

Je zou aan een actie kunnen denken, een beweging, een golf; niét een watergolf.

BOB 1: Een frequentie. (Trilling).

ELIAS: Correct. Want een watergolf creërt een beeld van een ding. Maar je zou kunnen proberen om te conceptualiseren met een vibrationele golf om daar de actie van te ervaren, omdat je daar geen visuele beelden over hebt, omdat je geen idee hebt hoe het eruit ziet. Je kunt het ook niet voelen.

VICKI: Als je de actie van een energie-uitwisseling zou kunnen conceptualiseren, zou je het waarschijnlijk ook gelijk veel beter begrijpen.

ELIAS: Nogal. Je zou een toon kunnen proberen, maar onthoud dat je aan het mengen bent met de actie van de toon, niet met het geluid; niet met een noot; maar met de beweging van de toon.

BOB 1: Wat een golf is. (Elias knikt).

NORM: Is het innerlijke conceptualisatie zintuig een universeel zintuig, in alle realiteiten?

ELIAS: Laat mij zeggen dat de waarschijnlijkheid van z’n realiteit zich uitstrekt naar alle focussen, alhoewel het niet noodzakelijkerwijs beactualiseerd wordt als realiteit in alle focussen, omdat dit niet noodzakelijk is. In deze dimensie en deze creatie van realiteit, heb je een zeer gecompliceerd, precies, gevarieerd bestaan gecreërd. Jullie soort is zeer ingewikkeld. Daarom vereist het meer zintuiglijke data dan andere focussen. (Pauze)

(Tegen Ron) In die ander-dimensionale realiteit die je recentelijk hebt ervaren in je nieuw spel (vorig-leven-regressie), waar de manifestatie van dat kristallijnen creatuur in voorkwam – in die realiteit is het niet nodig om dat innerlijke zintuig van conceptualisatie te ervaren, of die van vibrationele tijd. Er wordt gebruik gemaakt van het empathische zintuig tot op een bepaalde hoogte. De functie in dat focus werd niet dusdanig gecreërd om de noodzaak te omvatten voor conceptualisering. Er is ook geen noodzaak voor innerlijke zintuigen gericht op tijds-framewerken, omdat dit in dat focus onbelangrijk is.

Ieder dimensionaal focus beschikt over zijn eigen zintuiglijke data. En die hoeft niet hetzelfde te zijn als die van jullie. Ieder focus beschikt dimensionaal over de mogelijkheid in het bewustzijn om dezelfde zintuiglijke data te beactualiseren, maar dat wil niet zeggen dat het ook gecreërd wordt.

DREW: Als deze zintuigen beschikbaar zijn in alle dimensies, ongeacht of dat ze nu wel of niet worden beactualiseerd, betekent dat dat die zintuigen waarheden zijn?

ELIAS: Ze zijn van betrekking op het fysieke focus omdat ze als een verbindingselement in het bewustzijn dienen. Waarheden zijn relatief. (Pauze).

GAIL: Waarom is hij compleet de weg kwijt vanavond? (Verwijzend naar Lenny de leguaan, die de hele avond al een berg ophef en lawaai maakt)

RON: Het is vast een alcoholisch-geïnduceerde verwarring! (Gelach)

VICKI: Ik weet zeker dat er meer achter zit!

GAIL: Ja, ik weet ‘t, maar ik kan maar niet uitdokteren wat het is, maar zeker weten dat er meer achter zit.

ELIAS: Het is een rondstrooiing van energie die al driemaal eerder voorkwam in dit forum in het directe verleden, om zo te zeggen; (tegen Ron) wat je al herkend had en wat wij je bevestigd hebben. Deze energie poogt meer gefocust te raken in verband met Paul, en veroorzaakt momenteel een periodiek rondverspreidend effect. Dezelfde reactie werd ervaren in het begin van deze sessie met Elias. Deze energie is zeer krachtig en heeft een grote sterkte in fysieke energie. Dit zal de actie van Olivia en Paul vergemakkelijken. (Pauze, gedurende welke het klinkt alsof Lenny zijn kooi aan flarden rukt!) Hebben jullie nog meer vragen?

DREW: Er schiet mij er net een binnen, over een fragment van een droom die ik mij herinner, en alles dat ik mij herinner is een nieuwslezer – alsof ik het nieuws op de tv zat te kijken – die zegt; “Je mag geen lichaamsuittreding ervaring hebben vanuit thuis. Film begint om elf uur.” Dat is alles wat ik mij herinner. Ik vroeg mij af of je dit kunt interpreteren voor mij.

ELIAS: (Grinnikend) Film om elf uur! Nieuwsupdates om twee uur! Tamelijk Elias!

DREW: Ik zou kunnen zeggen wat ik denk dat het betekent?

ELIAS: Ga je gang!

DREW: Nou, gezien het feit dat ik probeer om in aanraking te komen met mijn subjectieve realiteit, kan het iets te maken hebben gehad met informatie die van mijn subjectieve afkwam. Die mij vertelt dat dingen zoals lichaamsuittredingen niet kunnen gebeuren als ik mij druk maak over mijn veiligheid – die metafoor over ‘vanuit thuis’ – en dat als ik meer van dit soort ervaringen wil ervaren, met name ervaringen met lichaamsuittredingen, dan moet ik bereid zijn om de veiligheid en comfort van thuis los te laten - wat betekent dat wat ik objectief voel, ook safe is.

ELIAS: Objectief, is dit correct. Je hebt continue uit-je-lichaam excursies. In al je slaapstaten komt deze actie voor. Je staat jezelf alleen niet het objectieve gewaarzijn en de herkenning ervan toe. En dit is wat de beelden tegen je zeggen. Realiseer je dat het altijd heel safe is bij jezelf.

NORM: Je zei vanavond dat op ”t huidige moment, wij de technologie nog niet hebben om instrumenten te creëren die subjectieve activiteit kan meten. Is dat juist?

ELIAS: Sommige subjectieve activiteit.

NORM: Hebben wij heden ten dage dan wel instrumenten om subjectieve activiteiten te meten, wat voor dan ook?

ELIAS: Je meet wel wat activiteit. Maar er wordt niet begrepen wát er gemeten wordt, en jullie gunnen jezelf de explanaties over realiteit niet van wat je meet, maar van sommige activiteit kun je de fysieke effecten meten.

NORM: Subjectieve activiteiten?

ELIAS: Correct. Er wordt alleen niet herkend waar deze activiteit zich vanuit origineert.

NORM: Maar al onze instrumenten meten tegenwoordig gemanifesteerde objecten.

ELIAS; Correct.

NORN: Je maakte de opmerking dat in de toekomst, wij in staat zullen zijn om instrumenten te ontwikkelen die de kwaliteit van een idee kunnen meten?

ELIAS: In jullie toekomst, zul je een technologie ontwikkelen die direct wat subjectieve activiteit zal meten, alhoewel dat niet wil zeggen dat dit het meten van ideën zal inhouden.

NORM: Is het een goed plan om focussen te trainen op specifieke instrumentatie van specifieke subjectieve gebieden?

ELIAS: Herformuleer je concept.

NORM: De vraag is; kan de wetenschap iets ontwikkelen, levend of niet, die ook maar enig soort subjectieve activiteit kan meten?

ELIAS: Je operatieve woord is “kan”. Daar alle dingen “kunnen” en mogelijk zijn voor je, zou ik zeggen; ja, dat kan. Nu, of dit ook waarschijnlijk is – jullie zullen instrumenten ontwikkelen die veel efficiënter ontworpen zullen zijn, die objectieve responsen en beelden van subjectieve bewegingen zullen meten. Alhoewel dat niet het meten van subjectieve beweging zelf is; en de reden hiervoor is omdat het onnodig zal worden om instrumenten te ontwikkelen die subjectieve activiteiten meten, omdat het geaccepteerd zal zijn. De reden dat je instrumenten creërt is om jezelf bepaalde elementen te bewijzen - om jezelf informatie te geven die bewijst wat je denkt. Het zal niet meer nodig zijn om bewijs te leveren over subjectieve activiteiten, wanneer eenmaal de verschuiving volbracht is, omdat het gewoon geaccepteerd zal worden.

NORM: Het lijkt mij dat er een heleboel mensen zullen zijn, die dit feit voor lange tijd niet zullen accepteren. Het is totaal anders dan de geschiedenis heeft aangetoond tot dusverre. Ik neem aan dat dit te verwachten was, maar een hele hoop mensen zullen op een bepaald moment deze informatie gewoon wel moeten accepteren, omdat hun innerlijke zintuigen aan het werk zijn, en hun hiertoe dwingt.

ELIAS: Deze verschuiving omvat je gehele wereldbol. Deze verschuiving betreft niet enkel maar een paar individuen. Het betreft alle individuen in deze dimensie binnen dit bepaalde fysieke focus. Het betreft ook al je –wat jij ziet als je- toekomstige focussen, hoewel zij simultaan gebeuren. Er zal geen enkel persoon zijn die wordt uitgesloten van deze verschuiving. Het is een gemaakte overeenkomst en beweging in het bewustzijn. Het is opnemende van alle bewustzijn in deze dimensie en fysieke focus. Je bent correct dat er veel individuen zullen zijn die deze beweging niet zo gemakkelijk zullen willen accepteren. En dit is de reden waarom ik heb gezegd dat er trauma ervaren zal worden, in relatie tot deze verschuiving. Dit is ook de reden waarom je jezelf hebt aangetrokken tot dit forum en waarom je met mij praat – om effect te kunnen hebben in bewustzijn – om behulpzaam te kunnen zijn in het elimineren van trauma, omdat je hier subjectief gewaar van bent – van dit trauma dat verbonden zit aan de verschuiving, en dat objectief oppakt – je wenst behulpzaam te zijn in het verminderen van deze manifestatie.

NORM: Wij nemen op de een of andere manier onze toekomst waar in onze droomstaat? Is dat wat wij doen?

RETA: Of was deze overeenkomst al gemaakt voordat wij hier kwamen, om behulpzaam te zijn?

ELIAS: Dit is een moeilijk gebied, omdat het jullie concepten over jullie tijdframewerk in zich opneemt. Bij wijze van spreken werd deze overeenkomst al eerder aangegaan, alhoewel het in het huidige nu gemaakt wordt. Je vraagt mij of je de toekomst aan het zien bent in je droomstaat. Je ervaart wat jij ziet als je toekomstige tijd, terwijl het eigenlijk een ‘zijdelingse’ tijd is wat je ervaart. Het is niet toekomstig. Het is simultaan. Het is nu. En daarom; ja, ervaar je inderdaad de toekomstige tijd maar ook de verleden tijd in je droomstaat. Je hebt effect erop in het subjectieve bewustzijn, in een staat die nét even onder je droombeelden ligt.

NORM: Gebeurd dit via ‘massa acties’? Is die term ‘massa actie’ betrokken bij de verschuiving? Ik denk het wel, nietwaar?

ELIAS; Er zijn vele massagebeurtenissen die plaatsvinden als reactie op deze verschuiving, en je mag die term gebruiken als je dat wenst. Het is, en masse, een overeenkomst die is aangegaan binnenin essentie, van alle essenties die kiezen te participeren in deze fysieke dimensie.

NORM: Zijn de focussen direct betrokken bij de massa acties?

ELIAS: Ja.

DREW: En deze massagebeurtenissen, zei je, zullen ten gevolge van de verschuiving zijn. Is het waarschijnlijk dat er massagebeurtenissen zullen zijn die de verschuiving ook zullen veroorzaken?

ELIAS: Absoluut. Je bent deze week nog getuige geweest van een kleine massagebeurtenis, die invloed had op de beweging van de verschuiving in het bewustzijn.

DREW: Welnu, je gaf ook aan dat dit in feite een zeer kleine gebeurtenis was, die heel erg beïnvloedend was. Als wij praten over massa-gebeurtenissen, zou ik graag een idee willen hebben van de grote of de mate van omvang van de gebeurtenissen, die te gebeuren staan en die deze verschuiving zullen ondersteunen. Zullen deze gebeurtenissen vergelijkbaar zijn in grote als de gebeurtenis die wij van de week hebben ervaren, of zullen er massagebeurtenissen zijn op nationaal of zelfs op globale schaal, die van invloed zullen zijn?

ELIAS: Dit heeft allemaal met probabiliteiten te maken. Daarom zal ik je geen definities geven van massagebeurtenissen, of voorspellingen doen dat jullie op globale schaal dit of dat zullen ervaren. Het zijn allemaal probabiliteiten die gecreërd zouden kunnen worden, als het maar genoeg energie opdoet – en dat kunnen hele grote gebeurtenissen zijn - echter, zoals ik al verklaarde – zou dat niet nodig hoeven te zijn. Je zou dus binnen je probabiliteiten kunnen verkiezen, om niet van die enorme overdreven acties te creëren.

DREW: En toch lijkt het mij hoogst onwaarschijnlijk, zoals Norm al zei, dat het grootste gedeelte van onze bevolking, nationaal en globaal, dusdanige verschuivingen in hun overtuigingsystemen zullen hebben, zonder eerst een of andere traumatische massagebeurtenis ervaren te hebben. De aantallen mensen zijn zo groot, en hun geloofsystemen zo ingebakken, dat het mij onwaarschijnlijk lijkt zij hun geloofsystemen zullen veranderen, totdat zij een of andere objectieve massagebeurtenis hebben ervaren – en zonder die ervaring, lijkt het mij niet waarschijnlijk dat zij hun overtuigingsystemen zullen veranderen.

ELIAS: Ik zal eerst ingaan op wat een misverstand lijkt te zijn. De individuen op je planeet, de essenties die fysiek manifest zijn in deze dimensie en op deze planeet, zijn behoudende van een overeenkomst tot de volbrenging van een verschuiving in het bewustzijn. Deze verschuiving in het bewustzijn betekent niet noodzakelijkerwijs de eliminatie of verandering van geloofsystemen! Het is het gewaarzijn en de acceptatie van die behouden overtuigingssystemen, en daardoor, binnen dat gewaarzijn ervan en de acceptatie ervan, ontstaat er een toelating van een expansie van bewustzijn –objectief- in het fysieke focus, wat je creativiteit en je objectieve vermogens vergroot, of je geloof in je objectieve vermogens vergroot.

Alle individuen op je hele planeet zullen hun geloofsystemen continueren te behouden, maar zij zullen er gewaar van zijn dát het geloofsystemen zijn, en geen waarheden. Ze zullen gaan herkennen dat hun wetenschappen net zo behoudend zijn van geloofsystemen als dat hun religieuze elementen zijn. Ze zullen hun eigen creativiteit en hun eigen capaciteit om te kunnen manipuleren en bewegen in bewustzijn kunnen begrijpen, en daardoor zullen ze dit efficiënter doen, en zullen ze objectief gewaar zijn van hun connecties in het bewustzijn en deze ook objectief manifesteren, van hun zelf en van andere essenties – waardoor je kennis over de werkelijkheid objectief zal vergroten.

En dus, zullen individuen trauma ervaren terwijl zij zich de verschuiving inbewegen. Zij zullen géén trauma ervaren met betrekking tot enorme globale explosies, die hun wereld ondersteboven zal keren en al hun gekende realiteit zal doen elimineren. Nee. Zij zullen trauma ervaren terwijl zij –al natuurlijk- meer objectief gewaarzijn opdoen en krijgen van subjectieve activiteiten en van door-bloedings acties, wat verwarrend zal zijn voor hen en wat zij zullen identificeren als krankzinnigheid – wanneer zij geen informatie krijgen en geen hulp krijgen in bewustzijn.

Zij zullen dus niet hun individuele overtuigingssystemen gaan elimineren. Ik heb ook nooit gezegd tegen je dat je je individuele overtuigingssystemen moet elimineren. Ze zijn onderdeel van je realiteit in dit focus. Wat ik wel gezegd heb is dat je gewaarzijn verruimd, waardoor je zult gaan begrijpen dat wat je beactualiseert, eerst gefilterd wordt door overtuigingsystemen, en dát je behoudend bent van overtuigingsystemen, en dat alles in je fysieke focus wordt beïnvloed door je overtuigingssystemen. Dit is niet fout! Dit is niet slecht! Dit is niet inefficiënt! Dit is precies wat je gecreërd hebt in deze dimensionale focus, en het is zeer efficiënt. Het is alleen té beperkt voor je creativiteit geworden in dit huidige nu, en daarom kies je je creativiteit te expanderen en meer van je vermogens te gaan gebruiken.

RETA: Zou ik dit kunnen vergelijken met de massagebeurtenis waarbij de Muur van Berlijn viel? Voor mij, was dat een massagebeurtenis die een echte duw gaf met betrekking tot verruiming en begrip. Voor mij was die massagebeurtenis een hele gebeurtenis.

ELIAS: Net zoals die kleine gebeurtenis van deze week, en net zoals wij dat al hebben besproken, dienen dit soort gebeurtenissen tot de verandering van percepties en gewaarzijn. De richting waarop, of de wijze waarop, doet er helemaal niet toe. Het doet er alleen maar toe dat waarneming en gewaarzijn wordt veranderd. In deze, ben je correct.

NORM: Zoals je al aangaf, zijn wij deze eeuw van religieuze ideën aan het verlaten. Zal dit de eeuw van verlichting zijn? Zal dat de term zijn die gebruikt zal worden om te verwijzen naar deze tijd van verschuiving?

ELIAS: Dit zal globaal een populaire term zijn. In je huidige nu, gebruiken vele vele mensen deze term in vele culturen in vele verschillende religieuze elementen, wat acceptabel is als je voor deze terminologie wenst te kiezen.

NORM: Zal het ook op die manier gekend zijn in de toekomst, in de ‘zijdelingse’ toekomst? (Gelach).

ELIAS: (Lachend). Ik zou zeggen dat binnen de probabiliteiten jullie geschiedenis deze terminologie zal opnemen in de geschiedenisboeken als zij verwijzen naar deze tijdsperiode van deze verschuiving, ongeacht of je deze term kiest te gebruiken als de ‘titel’ ervoor.

GAIL: Een vraag. Mary zou willen weten, en ik ook, of … Van de week had ze een ervaring waarbij ze vermengde met een vrouw die in de rij stond in de supermarkt, en ze zou willen weten of dat het mogelijk is om dit soort vermengingen met mensen te kunnen laten plaatsvinden, op ieder gegeven moment, wanneer ze daarvoor kiest.

ELIAS: Dit is een actie van je empathische zintuig. Dit is een actie die je verwezenlijkt wanneer je dit zintuig compleet beactualiseert. Ja, je kunt opzettelijk en bewust dit zintuig leiden. Als je oefent met dit zintuig zul je op wil kunnen vermengen met mensen, waarbij wel een uitzondering geldt. Je zult dit zintuig niet kunnen uitoefenen – ofwel je zult een andermans energieveld niet kunnen doorboren, wanneer dit niet overeengekomen is, wanneer die ander dit niet wenst.

RETA: Dat is, vind ik, ook een van de moeilijkste dingen van het praten met mensen, en al helemaal in de beginfase, dat je door die muur moet heen zien te breken. Ondanks dat ik in mijn conversaties probeer te praten met mensen op hun niveau van begrip, en probeer uit te vinden wat hun niveau van begrip is – is het soms net alsof je tegen muren oploopt, en dan doe ik maar gewoon een stapje terug. Ik vind het moeilijk om te interpreteren wat een andermans niveau is.

ELIAS: Oefen maar gewoon met je empathische zintuig, want dat zal je behulpzaam zijn. Dit zintuig neemt niet alleen de emotie van een ander individu op, maar het omvat alle gevoelens, alle sensaties, en gedachtes van de ander. En daarom zal het oefenen van dit zintuig je behulpzaam zijn in je communicaties en begrip van andere mensen, omdat je makkelijker zult kunnen vermengen en ervaren wat een ander ervaart …

RETA: Vermengen en ervaren op hun niveau van begrip?

ELIAS: Hun wezen.

Nu; zoals ik al zei, je zult dit niet kunnen uitoefenen wanneer die ander hier niet mee in overeenstemming is, dit niet wenst. Maar je zult voor het grootste gedeelte merken dat de meeste individuen hier open voor staan en dat ze je zullen toestaan om te vermengen. Er zijn maar heel weinig mensen die deze actie zullen blokkeren. Deze mensen houden henzelf stevig vast in de grip van angst. En dit is het element dat je pogingen zal doen blokkeren. Je zult deze actie van vermenging – empatisch in het bewustzijn- ook niet kunnen verwezenlijken als je motivatie niet zuiver is – want je zult, als je expectaties hebt, jezelf blokkeren. Er moet een vrijelijke toelating zijn zonder expectaties te hebben, net als in een expressie van essentie. De expressie van essentie, zoals wij al hebben aangegeven, is behoudend van natuurlijke bijproducten zoals tolerantie en acceptatie. Als deze aspecten aanwezig zijn in je uitoefening van dit innerlijke zintuig, dan zul je zien dat je dit moeiteloos zal kunnen verwezenlijken en zal kunnen vermengen, en dat je heel veel informatie zult kunnen opdoen van dit innerlijke zintuig.

VICKI: Zou de ervaring anders zijn als je dit zou doen met een fysiek gefocust persoon die een focus van je essentie is?

ELIAS: De ervaring, nee, zou niet anders zijn, omdat ieder focus behoudend is van zijn eigen individualiteit. De vermenging zou zelfs wat makkelijker te bereiken kunnen zijn, of sneller kunnen gaan, als je zou proberen te vermengen met een focus van je essentie, omdat er minder obstakels zijn. Ook, zal het niet blokkeren, daar waar een ander individu wel zou kunnen blokkeren.

DREW: Ik heb wat ervaring gehad met mensen, die verklaard zou kunnen worden door wat je net zei. Maar zelf heb ik het gevoel dat er toch een andere verklaring aan vasthangt, en ik zou graag je input willen hebben. Ik ben interactief geweest met een paar mensen de laatste tijd, met wie ik maar geen connectie lijk te krijgen, en het is net alsof … Mijn perceptie en uitleg voor mijzelf is dat hun toon of frequentie zo verschillend is van de mijne, dat ik gewoon niet kan verbinden op dat niveau. Er was gewoon een of ander gebrek aan verbinding, althans, zo voelde ik het aan. Mijn vraag is dus; is het mogelijk dat een andermans frequentie of toon zo verschillend kan zijn ten opzichte van de mijne, dat het op objectief niveau moeilijk zal worden om te verbinden – of heeft het meer te maken met waar je het daarnet over had – een blokkeren of niet willendheid om te verbinden?

ELIAS: Ik zal je twee soorten uitleg geven over deze actie. In de meeste gevallen, is het geen geval van blokkering. Het komt niet vaak voor, maar je zou een verschil in toon kunnen hebben en daardoor zou je niet aangetrokken kunnen worden tot dat andere persoon. Je zou je objectief niet verbonden kunnen voelen met een ander persoon, omdat je intenties en je families heel verschillend zijn. Daardoor zullen jullie tonen ook zeer ver uit elkaar liggen. Je zou je ook niet tot andere personen aangetrokken kunnen voelen, of je niet objectief verbonden kunnen voelen met hen, en je zou zelfs zover kunnen gaan dat je hen afstoot, omdat je behoudend bent van een counterpart-actie met hen.

DREW: Dus, dat je hen afstoot zou een overeenkomst (afspraak) kunnen zijn.

ELIAS; Absoluut. Het is een natuurlijke reactie –objectief- die optreedt bij de herkenning van een counterpart-actie, net zoals twee magneten elkaar kunnen afstoten. Ze zijn opgebouwd uit dezelfde elementen, maar ze stoten elkaar af. Sommige counterpart-acties in het fysieke focus worden ervaren op deze manier, omdat een ander persoon dezelfde intentie opneemt als jij, maar andere ervaringen heeft gemanifesteerd die in verband staan met die intentie. Die manifestaties zouden ervaringen en gebeurtenissen en denkprocessen en gevoelens kunnen zijn die afstotelijk zijn voor jou, omdat je die bepaalde dingen niet kiest te ervaren in dit bepaalde ene focus. En daarom, ervaart een counterpart deze acties en aspecten van de realiteit voor jou, in connectie met jou, zoals ook jij dit weer doet voor counterparts.

DREW: Om het even welke communicatie dan ook die er plaatsvindt tussen twee mensen – betrekt dat automatisch al een of ander niveau van vermenging tussen die twee?

ELIAS: Bij wijze van spreken, is alle interactie een vermenging. Aan de ene kant, vermengen en intervermengen alle manifestaties, focussen, essenties, bewustzijn. Aan de andere kant, en naar jouw manier van denken in het fysieke focus, zijn niet alle interacties een vermenging. Begrijp je dit enigszins?

DREW; Ja. Bedankt.

ELIAS: Je bent zeer welkom.

NORM: Nog een vraag. Vanwege het universele van de afspraak tussen essenties met betrekking tot de verschuiving- betekent dit dat er een probabele wereld is waar er geen verschuiving zal zijn, niet overeengekomen is?

ELIAS: Nee. Ik zou tegen je kunnen zeggen dat dit een probabiliteit is, maar daar dit reeds objectief gecreërd werd in gedachte bij vele individuen, werd het al beactualiseerd.

NORM: Dus ondergaan alle probabele werelden deze verschuiving.

ELIAS: Nee.

NORM: Ik bedoel alle probabele werelden van deze realiteit.

ELIAS: Nee. Omdat je reeds probabele werelden creërt waar deze verschuiving niet zal worden tegengekomen, omdat die energie al werd geprojecteerd om deze probabiliteit te beactualiseren.

Ik zal tevens deze sessie gaan afsluiten voor vanavond. Ik wens jullie allemaal een zeer genegen au revoir toe!

Elias vertrekt om 11:06 PM.