Sessie 92


“Objectieve/Subjectieve Zelf”Zondag 5 mei, 1996

Deelnemers: Mary (Michael), Vicki (Lawrence), Ron (Olivia), Jene (Rudy), en … Shynla.

Elias arriveert om 8:39 PM.

ELIAS: Goeieavond. (Langzaam arriverend, en glimlachend)

GROEP: Goeieavond.

ELIAS: Welnu! Allereerst zullen wij een aanpassing maken in gebezigde terminologie, om wat efficiënter te zijn in onze doeleinden.

Van nu af aan, zal ik refereren naar je wakende staat van bewustzijn, als objectief bewustzijn of zelf.

Alle andere staten van bewustzijn, zoals je droomstaat, je staat in uit-het-lichaam ervaringen, en alle andere veranderde (staten van) bewustzijn, inklusief wat jullie zien als je “onderbewustzijn”, zal naar verwezen worden als subjectief bewustzijn of zelf.

Deze termen zijn efficiënter en makkelijker voor jullie te begrijpen, want alles wat je waarneemt in je bewuste, wakende staat behandeld naar buitentoe geprojecteerde informatie en wordt ook ontvangen van “buitenaf”. Alle andere informatie wordt vanuit binnenin geleid en verwerkt.

Wij zullen de term “eenheden” van bewustzijn ook aanpassen naar “links” van bewustzijn, want eenheden impliceren een gesloten systeem. Dus, wanneer ik het woord tot jullie richt over bewustzijn, dan zal ik de terminologie van links gebruiken.

Dit is ook direct gerelateerd aan de materie van ons huidige onderwerp over massa gebeurtenissen, want zoals ik jullie al verteld had, worden jullie individuele ervaringen beïnvloed door massa gebeurtenissen. Al jullie individuele ervaringen zijn beïnvloed door massa gebeurtenissen.

Het subjectieve zelf is het creatieve aspect, het initiërende aspect, van je manifestatie. Het objectieve zelf is de ervarende en het uitvoerende element van je manifestatie. Het subjectieve zelf is rechtstreeks verbonden met massa bewustzijn en Regio Gebied 2. Daarom, wordt informatie verkregen via Regio Gebied 2 binnen het collectieve bewustzijn, filtert door in individuele manifestaties van realiteit, wordt individueel geïnterpreteerd, en naar binnen toe geprojecteerd in het objectieve zelf.

Wij zullen, nogmaals, over het boompje spreken; mijn zeer trouwe voorbeeld. Zie de boom als het objectieve zelf, de wortels van de boom als het subjectieve zelf; maar, de boom is intiem verbonden met de grond. De grond is het collectieve. Zij levert de informatie, de voeding, de focus voor het subjectieve zelf, wat wordt geïnterpreteerd door de manifestatie van het objectieve zelf, de boom. De grond, zijnde het collectieve, kan ook vergeleken worden aan massa gebeurtenissen, want wanneer de grond schraalheid creërt, dan heeft dat niet alleen effect op de boom. Iedere grasspriet, iedere bloem, en de grond zelf, wordt er direct door beïnvloed. Wanneer de grond een overvloed aan verzadiging creërt, zal de boom, samen met alle andere vegetatie, worden beïnvloed via het subjectieve zelf van de wortels, een ervaring manifesterend in het objectieve zelf van de boom. Begrijpen jullie dit tot dusver? (Hier, valt er een stille, onzekere pauze, gedurende welke Elias ieder persoon individueel lijkt te evalueren, en gaat dan weer verder).

Het subjectieve zelf bezigt zich met massa gebeurtenissen. Je kijkt naar massa gebeurtenissen en je betrokkenheid daarin beschouw je objectief; je fysieke ervaring. Je neemt ook subjectieve ervaringen op in je droom element, want je neemt ook in dit gebied van bewustzijn massa gebeurtenissen op. Massa gebeurtenissen worden niet altijd opgenomen door een hele natie, of een hele wereld, of zelfs een hele gemeenschap. Een massa gebeurtenis, zoals ik al eerder vertelde, kan worden ervaren binnen kleine groepen van individuen, maar, je ervaart dit ook collectief, middels {een aangegane} overeenkomst, binnen Regio Gebied 2.

Je zult niet altijd de manifestaties van de massa gebeurtenissen begrijpen. Je manifesteert niet altijd al je redenen voor massa gebeurtenissen, want het is in Regio Gebied 2 dat je Bron Gebeurtenissen bestaan. Dit zijn creatieve expressies die ver voorbij gaan aan wat jij fysiek zou kunnen manifesteren in fysieke focus. En daarom, heb ik ook gezegd dat je een interpretatie {ervan} manifesteert, een element. Een Bron Gebeurtenis is nooit helemaal manifest, want fysieke focus in welk ontwerp dan ook, zal nooit helemaal een Bron Gebeurtenis kunnen omvatten. En daarom, zou je naar je massa gebeurtenissen kunnen kijken, en zou je kunnen vinden dat er “stukken ontbreken”, dat het incomplete explanaties zijn van de reden waarom jij deze gebeurtenissen hebt gecreërd. Dit is heel gebruikelijk in het element van de fysieke focus, want net zoals je informatie hebt vervormd van Regio Gebied 2, negeer je ook ervaringen van Regio Gebied 2. Niet alle redenen voor manifestaties zijn nodig voor de ervaring.

Je zou een massa gebeurtenis kunnen manifesteren. Je zou beïnvloed door een massagebeurtenis kunnen zijn, en pas jaren later, zou je “terug kijken” naar de gebeurtenis en je afvragen, “Waarom? Wat was ons doel?” Het doel van de individuele gebeurtenis zou dan niet zichtbaar kunnen zijn voor je, want de ervaring van de manifestatie is wat belangrijk was. De redenen voor de ervaring ervan zijn behouden in het subjectieve zelf, altijd. Deze zijn altijd bereikbaar. En daarom is het, soms, onnodig, om alle elementen van bepaalde kwesties of onderwerpen van massa gebeurtenissen te moeten manifesteren. Ik heb jullie al vanaf het begin van de sessies verteld, dat in fysieke focus je doel ervaren is. Jullie hebben al vele malen gevraagd, “Wat is mijn missie? Wat is mijn doel? Waarom besta ik?” Je bestaat in fysieke focus, omdat je kiest te manifesteren in fysieke focus om te ervaren.

Je kiest vele ervaringen. Je kiest voor een nieuwe ervaring en manifesteert een nieuwe Bron Gebeurtenis, waar je verschuiving in betrokken is, voor je ervaring. Je kiest om anders te gaan ervaren. En daarom creër je een nieuwe Bron Gebeurtenis, welke gedeeltelijk zal worden uitgedrukt en gemanifesteerd binnen de interpretatie en ervaring van je verschuiving.

Je voert ook continu een dialoog tussen het subjectieve en het objectieve zelf. Net zoals de boom niet bestaat zonder de wortels, bestaat een element van bewustzijn niet zonder de andere. Daarom is er een voortdurende communicatie en interactie; en vandaar, je droomstaat. Ik heb jullie, al heel vroeg in de sessies, het belang van deze staat aangegeven. Het is je subjectieve communicatie. Het is belangrijk. Het is zeer van invloed, omdat het effect heeft op alle van je objectieve expressies.

Het is ons al vele malen aangegeven dat, “Ik moeite ervaar met mijn droomstaat. Ik droom enkel maar over hele gewone interactie. Ik droom over dingen die ik gezien heb op mijn televisie, of over interactie die ik heb ervaren gedurende de dag of op mijn werk.” Maar laat mij je zeggen dat zelfs in deze interacties van de droomstaat, het subjectieve zelf tegen je spreekt. Soms, is je interactie van een droom die gefocust is op je werk staat, in werkelijkheid, een communicatie naar je objectieve zelf, om te kunnen handelen en om om te kunnen gaan met elementen van die situatie. Het is je informatie aan het leveren die je behulpzaam is. Het drukt creatieve informatie naar je uit, om op een meer kunstzinnige manier je energie aan te wenden in je alledaagse leven.

Daar er geen tijdselement bestaat in het subjectieve zelf, zou je de interactie kunnen zien, vanuit het standpunt van het objectieve zelf, als terugwaarts. Je droomt, en in jouw waarneming lijkt het alsof je aan het dromen bent geweest over wat in je voorgaande dag gebeurde. Er is geen tijd element binnen je subjectieve zelf. Het is een interpretatie van het objectieve zelf.

Heel vaak, in je droomstaat, drukt je subjectieve zelf, voorafgaand aan een gebeurtenis, informatie naar je uit om het objectieve zelf behulpzaam te zijn. Het objectief zelf herinnert zich deze informatie niet; en vandaar dat de interactie of gebeurtenis plaatsvindt; huisvesting biedend aan een herinnering. Binnen de communicatie en validatie van de volgende avond, communiceert wederom het subjectieve zelf en bevestigd, “Ja, ik ben behulpzaam geweest in het aanbieden van deze informatie aan je. Je hebt gereageerd en ervaren. Nu, zal ik je toelaten om het weer te herzien en te bekijken.”

Dit biedt je ook de gelegenheid om aanpassingen te maken; want als je elementen aan het ervaren bent in je objectieve zelf “tijd” die je wenst aan te passen, dan bied het subjectieve zelf je nogmaals een presentatie aan om je positie te bekijken; waardoor je ook de mogelijkheid wordt geboden tot aanpassing van gedrag.

Heel veel interactie vind plaats in deze staat. Het is je duidelijkste en meest nabije interactie. Jij zou dit kunnen beschouwen als je “onderbewuste” zelf, welke niét onbewust is! Je subjectieve zelf is continu beschikbaar voor je. Je kiest er alleen maar voor om je interactie te compliceren, en te geloven dat het verwijderd van je is.

Wanneer ik zou praten over zeer ingewikkelde methoden voor interactie met je subjectieve zelf, zou je veel hersenactiviteit aangaan, en je zou een determinatie ten toon spreiden om bereikend te zijn. Maar wanneer ik praat over moeiteloosheid en gemak, en over hoe automatisch deze dingen voor je zijn, begrijp je dit niet en erken je niet je eigen actie. Ik heb jullie, al vele malen, verteld dat je deze acties voortdurend uitvoert.

Je ervaart continu uit-het-lichaam-ervaringen, maar je blijft maar doorgaan om tegen Elias te zeggen, “Hoe kan ik een uit-het-lichaam-ervaring hebben?” Als ik je een rekenkundige formule zou aanbieden, en een zeer gecompliceerde werkzame methode voor je zilveren koord, laten wij dat element niet vergeten, (grinnikend), dan pas zou je jezelf erkennen, en je ervaring accepteren, en je volbrenging ervan zien; maar, als ik tegen je zeg, “Je bent al bereikend”, dan accepteer je dit niet. Er bestaat geen methode! Er bestaat alleen het vertrouwen in het zelf, en acceptatie.

In de communicatie tussen het objectieve zelf en het subjectieve zelf, bied je jezelf ook een acceptatie aan van de explanatie voor elementen die je niet zou kunnen verklaren. En dus, zijn er die “toevalligheden”. Dit zijn elementen die niet in je feitelijke focus zullen passen; maar niettegenstaande, gebeuren ze. Er bestaat geen categorie voor deze gebeurtenissen, maar jullie accepteren deze, omdat ze te regelmatig voorkomen om te kunnen ontkennen! En daarom accepteren zelfs jullie meest wetenschappelijke individuen toevalligheden. Dit zijn elementen van Regio Gebied 2 die worden gemanifesteerd in Regio Gebied 1.

Zeg tegen Shynla, zoals ik haar ook zal vertellen wanneer ze weer fysiek bij ons aanwezig is; dat er geen methode bestaat, alleen acceptatie. De actie van het uit-het-lichaam-gaan werd al gedaan … met gemak.

Ik zal ook eventjes, kort, een voortzetting van informatie aanbieden voor Rudy.
Mijn interactie met jou, op het gebied van wat jij noemt healing, is anders dan die ik heb met Yarr. Want in de huidige nu, is het nodig voor Yarr om te focussen op innerlijke zintuigen en om empathisch te verbinden, om te kunnen ontwikkelen en om te kunnen verbinden met zelf, en om te kunnen accepteren en vertrouwen. Jij doet dit al. Jij hebt je empathische zintuig effectief gebruikt. Je hebt dat empathische zintuig zelfs een beetje te effectief gebruikt! (Grinnikend) Daarom zeg ik tegen je dat, hoewel het zeer belangrijk is om te focussen op je innerlijke zintuigen en een vrije stroming toe te laten, en dat je empathische zintuig van groot belang is op dit gebied, het onnodig voor je is om compleet dit empathische zintuig te gebruiken. Zoals Michael, zul je ook moeten leren om afstand te nemen. Het dient geen enkel nobel doel om dit empathische zintuig aan te gaan om, persoonlijk, iemand anders zijn ervaring te ervaren.

Binnen je actie van behulpzaamheid, creër je inspanning door jezelf toe te laten energie aan te nemen die anderen persoonlijk creëren voor hun eigen ervaring. Dit is waar de inefficiënte ligt. Je kunt zeer behulpzaam zijn, en ook niét een koutje overnemen! Je kunt toch empathisch zijn, terwijl je niet de diepte van emoties hoeft te ervaren die anderen kiezen voor hun ervaring. Moeiteloosheid of gemak is niét het creëren van meer problemen voor jezelf om doorheen te moeten gaan! (Glimlachend)

Ik ben ook erkennend, alhoewel Michael dit op dit moment nog niet begrijpt, omdat ik weet dat jij begrijpt wat in beweging werd gezet in onze laatste bijeenkomst. Het zal later in meer detail worden toegelicht. Wees ervan verzekerd, dat de agenda continueert; en je bent bewegende, en je ondervindt een effect van deze beweging.

Er is een connectie binnen bewustzijn tussen jullie, die schijnbaar langs dezelfde lijnen loopt. Sommige van jullie, zijn buitenwaarts, similaire acties aan het ervaren. Binnen de interacties van de subjectieve en objectieve zelven, die nu druk in communicatie zijn, zijn jullie posities aan het innemen. Informatie wordt doorgegeven. De verwerking van gegevens is begonnen.

Binnenin, hebben jullie allen te maken met … Olivia natuurlijk niet … (grinnikend naar Ron) met extreme kwesties {of problemen}. Daarom is het objectieve zelf zich aan het terugtrekken. Informatie blijft gewoon verwerkt worden, en wordt nog steeds aangeboden, en wordt geaccepteerd. Maar jullie ervaren ook een effect binnenin de fysieke hersenen om {zich} af te sluiten, ieder naar jullie eigen ontwerp daarvan. Lawrence zal de meeste moeilijkheden gaan ervaren! (Glimlachend naar Vicki) Wees ervan verzekerd, ik continueer in het geven van liefdevolle vriendschap.

VICKI: Dank je.

ELIAS: Er zullen geen kleine demonen achter je aan zitten! Er zal jou, of Michael geen kwaad worden aangedaan. Geloofsystemen zullen worden verruimd; en in jullie worstelingen, zal ik niet garanderen dat dit proces niet pijnlijk zal zijn, maar dit zal naar eigen ontwerp zijn.

En voor wat betreft Olivia, het doet er niet toe! (Gelach) De focus is helder binnen de steun, waar je trouw duidelijk is. Je ondersteuning betrekt nu een nieuw individu. (Wijzend naar Jene) Ik begrijp dat je wellicht niet helemaal zult begrijpen waar ik over spreek, maar het zal je duidelijk gaan worden. Ik ben opzettelijk informatie aan het aanbieden, omdat Michael deze informatie ook ontvangt. Ik zou niet willen dat het circuit werd onderbroken! (Grinnikend) We zijn zeer snel aan het gaan; en te snel zou eerder een belemmering kunnen zijn dan een behulpzaamheid. (Pauze) Hebben jullie vragen?

JENE: Nou, eens even denken. Hoe zit het met Heritage International in Raleigh, Zuid-Carolina? Zal dit de financiële middelen verstrekken voor het uitgevers bedrijf? (Wij barsten allemaal in lachen uit!)

ELIAS: Ah! Dit is een van die fysiek gefocuste automobiel vragen, (gelach), wat jullie Rudy mogen gaan uitleggen! Ik zal deze vraag plaatsen in de categorie van John! (“Wie vermoorde President Kennedy?”)

JENE: Ach, ik dacht ik gooi ‘t er even tussendoor! Je weet maar nooit!

ELIAS: Initiator! Ga je een plaag creëren voor Elias? “Toekomst-Voorspellingen Hier!” En dan kun je er ook nog aan toevoegen, puntje puntje puntje …Niét! (Gelach)

VICKI: Nou, ik heb een vraag. Wanneer ik mezelf realiseer dat ik aan het terugtrekken ben, wat is dan een goed ding om te doen om dat te stop te zetten?

ELIAS: Dat is afhankelijk van je wensen. Je mag Michael hierin betrekken, en je zou nog verbaasd kunnen zijn over zijn respons naar aanleiding van zijn perceptie op dit terugtrekken.…

VICKI: Oke. Dat zal ik doen.

ELIAS: … wat tevens zou kunnen dienen als een motivatie. Of, je zou ervoor kunnen kiezen om het zélf te herkennen, en om het te erkennen, en door te gaan. Het is niet altijd nodig, zoals ik al zei in onze discussie over massa gebeurtenissen, om ieder element te kunnen begrijpen. Je ervaring kan ook gevoeld worden, aangetroffen worden, opgemerkt worden, erkend worden, en vervolgens losgelaten worden. Evalueer of je ervaring, in het moment, je ten bate is of bereikend.

VICKI: Het fysieke gevoel dat wij drieën delen, zou het fysieke effect zijn van een verplaatsing, een bewegen? Begrijp ik dat goed? (Elias knikt) Is dit ook iets dat wij zouden kunnen zien als een uitdrukking van een massa gebeurtenis? Dit zou zo’n zelfde soort van ding zijn, juist?

ELIAS: Absoluut.

VICKI: Ik probeer er alleen maar zeker van te maken dat ik het begrijp.

ELIAS: Je bent je aan het voorbereiden op een groter massa gebeurtenis.

VICKI: Dus, die laatste paar dagen, dit fysieke ding, dit is allemaal verbonden met hetzelfde ding?

ELIAS: Correct.

VICKI: Oke. (Zuchtend)

JENE: Is er een specifieke categorie in dit massa evenement waar wij ons drieën mee kunnen verbinden?

ELIAS: (Pauzerend) Deze gebeurtenis betreft dit fenomeen.

JENE: Dit fenomeen?

ELIAS: Deze gebeurtenis is aangaande onze agenda, binnen de beweging van het voorwaarts gaan. (Pauze) De fundering werd gelegd. (Nog een pauze)

VICKI: Betreffende de TFE’s, dit zou een interactie zijn tussen het objectieve en het subjectieve zelf, juist?

ELIAS: Dit is een toelating van het subjectieve zelf, van het uitdrukken. Het is de overeenkomst waarbij het objectieve zelf opzij stapt, en toelaat dat informatie wordt uitgedrukt, direct afkomstig van het subjectieve zelf.

VICKI: Ja, want het lijkt een iets andere ervaring te zijn, omdat je beide dingen tegelijkertijd gaande hebt.

ELIAS: Het objectieve zelf continueert om gewaar te blijven, maar het stapt opzij om directe communicatie te kunnen toelaten.

VICKI: En kan iemand dat zelfde soort ding ook bereiken in de droomstaat?

ELIAS: Ja. En je zult dit makkelijker kunnen bereiken door te continueren met je TFE’s.

VICKI: Ik heb een vraag van Shynla, met betrekking tot dromen. Ze zegt dat ze momenteel heel goed aan het doen is in het herinneren van haar dromen, en ze vraag zich af of jij haar enige hulp kan geven, omdat ze wil leren hoe ze zelf wat meer sturing aan haar dromen kan geven.

ELIAS: Vertel Shynla dat ze zichzelf suggesties moet aanbieden, en dat ze hier niet ontmoedigend van moet zijn; suggesties, om in eerste instantie haar aanwezigheid te kunnen opmerken in haar droomstaat. Eerder hebben wij stappen aangegeven voor droom betrekkingen, en dit zou de eerste stap zijn. Je mag niet manipuleren binnen je droomstaat als je er niet gewaar van bent dat je in een droomstaat verkeert! En daarom is het noodzakelijk om jezelf het begrip toe te laten dat je weet dat je binnen een andere staat van bewustzijn bent. Dat wil niet zeggen dat je je moet losmaken en verwijderen binnenin je objectieve zelf, en gaat bemoeien ermee. Het is het toelaten van jezelf om gefocust te zijn, of, het beginnen om gefocust zijn, net zo veel met je subjectieve zelf als dat je bent met je objectieve zelf.

VICKI: Gelijk aan de TFE ervaringen.

ELIAS: Zeker. Dit laat je oefening toe. De laat je de gelegenheid toe om erkennend te zijn van jezelf, om herkennend te zijn van je voordurende controle die je uitoefent, en ook om herkennend te zijn van de interactie en uitwisseling tussen de objectieve en subjectieve zelven. De ene vormt geen bedreiging voor de andere. Jullie geloven dit niet altijd, want het is jullie aangeleerd dat jullie onderbewustzijn “gevaarlijk” is. Je onderbewustzijn is je subjectieve zelf! (Grinnikend)

Je subjectieve zelf is, in feite, duidelijker dan je objectieve zelf. Het is niet meer werkelijker dan je objectieve zelf, omdat zij dezelfde zijn; maar binnen bewustzijn, is het duidelijker. Het bevat ook meer kennis, omdat het over meer informatie beschikt. Het is een interactie, die beide kanten opgaat. Want je staat je subjectieve zelf ook bepaalde tijdselementen toe om vrijuit te kunnen ervaren; in de droomstaat, in veranderde staten. Je hindert haar vrijheid en haar interactie binnen het objectieve zelf. Je blokkeert haar informatie en haar interactie, omdat je meer vertrouwd op je objectieve zelf.

VICKI: In heb nog een andere vraag van Shynla over uit-het-lichaam-ervaringen. (Elias moet zachtjes lachen) Ze wil weten hoe je de realiteit veranderd van een ander individu als je bij hun op bezoek gaat tijdens een uit-het-lichaam-ervaring.

ELIAS: Hóe verander je de realiteit van een ander individu als je op “bezoek” gaat bij hen binnen je objectieve zelf?

VICKI: Geen verschil?

ELIAS: Geen verschil. Je verandert hun realiteit middels interactie. Het is hetzelfde. Er is geen verschil. Alleen geloof je niet wat je niet ziet! Je ziet niet visueel door dit optische zintuig, en daarom geloof je het niet, en je ontkent de ervaring. Het is geen realiteit. Absoluut incorrect! Het is evenzeer realiteit! Er zijn veel elementen in je fysieke manifestatie en bestaan dat je niet fysiek waarneemt, maar zijn niettemin zeer beïnvloedend. (Pauze)

En ook voor wat betreft die droomstaat: Alle bewustzijn betrekt deze staat; niet alleen wat jullie als levend zien, in jullie termen; niet alleen jullie dieren, julliezelf, jullie planten; ook jullie planten dromen; maar ook alle atomen, moleculen, en deeltjes.

VICKI: (Een vel papier oppakkend) Stukken papier?

ELIAS: … zijn gemaakt uit deeltjes en atomen, en alle atomen zijn gemaakt van linken van bewustzijn, en allen begeven zich in een droomstaat, want allen betrekken beide elementen van subjectieve en objectieve zelven. (Pauze, glimlachend) Zullen we over gaan naar ons spel?

JENE: Mag ik even afdwalen en een persoonlijke vraag stellen? (Elias knikt) Met betrekking tot het moment dat ik dat koutje opnam in het healing proces. Toen de persoon naar mij toeliep en ik naar haar, manifesteerde de gedachte in mijn hoofd, “Als ik haar aanraak, zal ik haar verkoudheid krijgen.” Op dat moment, accepteerde ik het koutje?

ELIAS: Correct.

JENE: Als ik op dat punt, toen ik die gedachte erkende, de realiteit had veranderd door letterlijk de gedachte in dat moment te veranderen; zou het die omstandigheden hebben veranderd?

ELIAS: En als je ook coöperatief het empathische zintuig had ontkoppeld; ja, dan zou het de realiteit veranderd hebben. Doe niet af aan dit empathische zintuig, want je bent zeer bereikend hiermee! En hier kun je een voorbeeld zien van je moeiteloosheid, want er zijn vele momenten dat je dit zintuig betrekt waar je niet gewaar van bent. Het gaat zo moeiteloos, dat het een natuurlijk element voor je is geworden in je focus. Want het is een natuurlijk element, dat je moeiteloos dit innerlijke zintuig ervaart. Je moet leren om dit innerlijke zintuig en haar kracht te gaan herkennen. Want daarin, kun je je, gedeeltelijk, losmaken, en niet de expressie consumeren die ervaren wordt door een ander individu.

JENE: Dat is wat gebeurde met de pony, juist?

ELIAS: Correct.

VICKI: Het is waarschijnlijk wat makkelijker met dieren.

JENE: Ik was aan het oefenen. Ik was zelf ziek, zodat ik niet … Ik verbond mij samen met de pony, maar ik nam niet de pony’s ervaring over zodat het sneller zou herstellen. Alles wat ik deed was assisteren bij de samenvoeging van de energie.

ELIAS: Wat je meest efficiënte expressie was. Je creërt conflict als je de ervaring van een ander betrekt.

JENE: Creërt dat, in dat moment, … ik kan die vraag zelf wel beantwoorden, denk ik, maar ik stel hem toch … conflict voor het individu in hun subjectieve zelf?

ELIAS: Gedeeltelijk.

JENE: Zijn ze er gewaar van? Meestal niet.

ELIAS: Het is afhankelijk van hun eigen individuele gewaarzijn van zelf. In het subjectieve zelf, ja; zijn ze er gewaar van.

JENE: Die zijn gewaar. Maar het objectieve zelf, bij de meeste individuen dan, is daar meestal niet gewaar van?

ELIAS: Hoewel er een effect is, en dat wordt gevoeld. Het mag dan niet opgenomen worden in het objectieve zelf; het zou niet begrepen kunnen worden; maar het wordt gevoeld.

JENE: Het wordt gevoeld, en geregistreerd.

ELIAS: Correct; want je bewijst hen geen dienst door hun ervaring te assimileren. Het doet geen dienst voor jezelf. Wat je wel doet, is het versterken van hun leuning richting niet-acceptatie van hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen creatie.

JENE: En dat is ook een deel van dat “téveel voor anderen zorgen”?

ELIAS: Zeer goed. (Glimlachend) In die discussies die wij aangaan, zal ik doorgaan om interactief te zijn met je over deze kwesties; want heel vaak, hebben individuen die luisteren naar deze concepten de neiging om “om te zwaaien” naar de andere richting, wat ook niet juist is. We proberen een balans aan te gaan.

JENE: Halleluja! (Gelach)

ELIAS: En Amen! (Grinnikend naar Ron)

VICKI: Ik heb nog een vraag, als het mag.

ELIAS: We gaan het spel niet spelen vanavond! (Gelach)

VICKI: We moeten wel ons spel spelen hoor!

ELIAS: (Lachend) Ga door, Lawrence.

VICKI: Gewoon even ter duidelijkheid. Ik heb aandacht besteed aan mijn eigen persoonlijke individuele gebeurtenissen, en heb geprobeerd om erover na te denken in termen van dat het expressies van massa gebeurtenissen zijn, en dus heb ik een zeer fysiek gefocuste vraag. Gisteren, had ik een interessante ervaring, waarbij ik bijna een zeer ernstig auto ongeval had, hetgeen zeer ongebruikelijk is voor mij …

ELIAS: Ah, ja!

VICKI: … veroorzaakt door een ander individu.

ELIAS: Zeer gevaarlijk! (Bijna sarcastisch)

VICKI: Dat mag je wel zeggen ja! Ik heb er erg veel over zitten nadenken, en ik kan niet echt, ik kan maar niet uitvinden hoe het zit. Ik kon niet uitvinden hoe dat nou een expressie van een massa gebeurtenis was

ELIAS: (Zuchtend) In jullie huidige tijdsperiode, houden jullie je bezig met het gebruik van jullie automobielen. Jullie zijn ook collectief het misbruik van deze machinerieën overeengekomen. Daarom, zijn jullie het ook collectief overeengekomen om wat jullie noemen ongelukken aan te gaan. Er bestaan geen ongelukken; zelfs niet eens met automobielen, maar zij dienen om je ten goede te zijn; voor sommigen financieel, voor anderen in verband met ontwaken in bewustzijn, voor anderen om te focussen en opmerkzaam te zijn van verschillende elementen, en voor sommigen is het alleen maar om (klapt tweemaal met zijn handen in Vicki’s gezicht) je aandacht te verkrijgen! (Grinnikend) Ieder individu creërt de uitdrukking van het automobiel ongeluk voor hun eigen individuele reden, maar dit is een massa gebeurtenis, geaccepteerd over je hele planeet.

VICKI: Dank je.

ELIAS: Je bent welkom. Ik zou niet de keuze hebben gemaakt om deze golf van bewustzijn te berijden en deze keuzes aan te gaan, want je zou conflict kunnen ervaren; (grinnikend), tenzij je extreem verveeld bent, en dan zou je ervoor kunnen kiezen om dit type van conflict te creëren!

VICKI: Nou, ik heb het succesvol kunnen vermijden.

ELIAS: Zeer goed. En nu hó! Op naar het spel. Olivia mag initiëren.

JENE: Los op! Vervaag jezelf!

ELIAS: Je zúlt verbinden!

JENE: Ik hoop het.

ELIAS: En wij zullen op je interactie wachten. Misschien heeft Rudy alleen maar Shynla’s interactie nodig, om je te “forceren”! (Grinnikend)

RON: Oke. Onder culturen, bij Paul, Keltisch.

ELIAS: Een punt.

RON: Onder verbindende essenties categorie; kruisend met zintuigen, Paul en Elias met … een gevoel voor humor! (We barsten in lachen uit. Goed verbonden, Ron!)

ELIAS: Een punt. Eigenlijk zouden wij twee punten moeten geven! (Ik ben het er helemaal mee eens!)

RON: Onder auteurs, Rose, Lewis Carroll.

ELIAS: Een punt.

RON: En onder artiesten, bij Paul, Picasso.

ELIAS: Dit zal tamelijk interessant zijn voor Michael. Een punt. Wat een teleurstelling lopen we op in dit spel! Nou ja. Het doet er niet toe!

VICKI: Oke. Voor Elizabeth;

ELIAS: Ah! Mijn kleine!

VICKI: Sumari, politieke leiders, Richard Nixon. (“Tricky Dick!”)

ELIAS: Een punt.

VICKI: Voor Michael; Sumari, ontdekkingsreizigers, Marco Polo.

ELIAS: (Fluisterend naar Ron) En daar is die Marco Polo! Een punt!

VICKI: Sumafi, artiesten, Michelangelo.

ELIAS: Zeer goed! Een punt. Veel aandacht voor details, en maar weinig distortie.

VICKI: Sumari, gebeurtenissen der natuur, bliksem.

ELIAS: Zeer elektrisch! Een punt.

VICKI: Oke. Milumet, oorlogen, de Israëlische zesdaagse oorlog met Schotland en Engeland.

ELIAS: Ah! Dit zijn twee individuele gebeurtenissen die hij kiest te plaatsen in een categorie. Een punt.

VICKI: Oke, voor Shynla; verbindende fysiek gefocuste essenties, en artiesten, Rod Stewart met Shynla en Michael.

ELIAS: (Zachtjes lachend) Een punt! Met heel veel geworstel van Shynla!

VICKI: Oke. Gramada, filosofeerders, Aristoteles.

ELIAS: Incorrect.

VICKI: Borledim, vogels, “giervalk”.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Zuli, natuurrampen, aardbeving.

ELIAS: Incorrect. (Grinnikend)

VICKI: Sumari, gewoontes, tikken met de vingers! (Da’s een goeie, Cathy!)

ELIAS: (Lachend en tikkend met zijn vingers op de tafel) Een punt!

VICKI: Sumari, religies, Katholiek.

ELIAS: Incorrect. (Grinnikend)

JENE: Whew! (Gelach)

ELIAS: Een clue; ik zal helpen. Dit antwoord op deze vraag, in het verbinden, zal minder beledigend zijn naar Rudy toe! (Gelach)

VICKI: Borledim, zeeën, Middellandse Zee.

ELIAS: (Het onderzoekend) Incorrect.

VICKI: Sumafi, auteurs, George Bernard Shaw.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Ilda, natuurgebeurtenissen, een eclips.

ELIAS: Een punt.

VICKI: Rose, land, Albanië.

ELIAS: Een punt!

VICKI: Wow!

ELIAS: Een punt, een punt, een punt! (Grinnikend naar Vicki) Wow!

VICKI: Ja! Wow! (Pauze) Ilda, Bron Gebeurtenissen, communicatie.

ELIAS: (Het onderzoekend) Incorrect.

VICKI: En om terug te komen op de andere Bron gebeurtenis, die van creatie, wat dacht je van inceptie? {oorsprong/ het ‘ontstaan’}

ELIAS: (Het onderzoekend) Met een substituut voor dit woord creatie, zal ik het accepteren, maar je moet nog steeds wel een verbinding maken met de volgende woorden. Inceptie van … ?

VICKI: Fysieke focus?

ELIAS: Ik moet zeggen, iets te vaag.

VICKI: Oke. Rose, emoties, vervoering.

ELIAS: Zeer goed. Een punt.

VICKI: Ik denk dat dit het was in al die papieren hier!

ELIAS: Onze woordvoerder-persoon! Wees opmerkzaam van mijn erkenning van jullie huidige-tijds-terminologie van “persoon”, daar ik niet wens om in de toekomst beledigend te zijn van vrouwen die aanstoot nemen aan mannen! (Grijnzend)

VICKI: Dat zouden wij niet willen hoor! (Sarcastisch)

ELIAS: Oh nee! (Pauze) Ik wens jullie adieu voor deze avond, en kijk uit naar onze volgende ontmoeting. Goeieavond!

Elias vertrekt om 10:12 PM.

Copyright 1996 Vicki Pendley/Mary Ennis, Alle Rechten VoorbehoudenVertaald door